Založení společnosti s jinou právní formou (o.p.s., k.s., spolku dle NOZ, atd.)

Při zakládání jiných právnických osob než s.r.o./a.s. můžete využít následující výhody:

  • Nabízíme rychlé zakládání dalších forem právnických osob: spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti.
  • Poradíme vám při výběru vhodné právní formy dle účelu zvoleného klientem. Firmu založíme přímo vám „na míru“.
  • Konzultace zahrnují komplexní právní poradenství při nastavení optimální právní formy a struktury právnické osoby dle individuálních požadavků klienta. Poradenství zajišťují erudovaní právníci naší advokátní kanceláře.

Cena založení společnosti jiné formy než založení a.s., s.r.o., SE je určena domluvou naší společnosti YOURFIRM a klienta.

Objednat on-line

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2