Co musím uvádět na internetových stránkách?

26.08.2014 13:25:00

V souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích (ZOK):

zveřejňuje následující údaje týkající se obchodní společnosti:

 • údaj o firmě (jméně);
 • údaj o sídle;
 • údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně oddílu a vložky a identifikační číslo;
 • údaj o svém základním kapitálu (neplatí vždy).

Dále je nutné uveřejňovat specifické dokumenty obchodní společnosti na internetových stránkách, 

 • podle § 79 odst. 3 ZOK (existence koncernu);
 • § 91 (znalecký posudek k ceně odkupovaného podílu v koncernu),
 • § 290 odst. 2 (informace k přednostnímu právu  k upsání nových akcií),
 • § 312 (písemná zpráva o poskytnutí finanční asistence);
 • § 358 odst. 2 (vysvětlení akcionáři);
 • § 362 odst. 2 (protinávrhy akcionářů se stanovisky představenstva);
 • § 379 odst. 2 (nucený přechod účastnických cenných papírů);
 • § 406 odst. 1 a 2 (pozvánka na valnou hromadu do okamžiku konání valné hromady);
 • § 407 odst. 2 (návrhy akcionářů na usnesení valné hromady);
 • § 425 odst.1, § 436 odst. 1) pozvánka na valnou hromadu.  
Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2