Jaké jsou následky rozhodnutí o nespolehlivosti plátce

21.10.2014 16:59:00

Pokud nespolehlivý plátce po dobu nejméně jednoho roku žádným zásadním způsobem neporuší své daňové povinnosti, má možnost požádat u správce daně o zrušení označení „nespolehlivý plátce.

  • nespolehlivý plátce má povinnost přejít na měsíční zdaňovací období;
  • příjemce zdanitelného plnění tohoto plátce se automaticky stává ručitelem za nezaplacenou daň;
Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2