Konec funkce statutárního ředitele

23.02.2021 17:45:00

Na počátku letošního roku nabyla 1. ledna 2021 účinnosti novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK). Ta přinesla řadu změn. Jednou z nich je zrušení institutu statutárního ředitele akciové společnosti. 

Akciové společnosti fungují buď na dualistickém (představenstvo a dozorčí rada), anebo monistickém (správní rada a statutární ředitel) systému. Dle novely ZOK došlo 1. ledna 2021 k vymazání funkce statutárního ředitele  a nově bude jediným statutárním orgánem v akciové společnosti správní rada. 

Tato změna se musí promítnout do úpravy stanov, která by měla proběhnout v období do jednoho roku od nabytí účinnosti novely, tedy do 1. ledna 2022. K této změně není třeba svolat valnou hromadu, stačí pouze uzpůsobit stanovy novele a založit je do sbírky listin.

Doporučujeme provést úpravu stanov a přizpůsobit se této novele co nejdříve. Jelikož se jedná o zásadní změnu, tak nás neváhejte kontaktovat a my s Vámi prokonzultujeme správný postup a změnu provedeme. S touto problematikou již máme bohaté zkušenosti.

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2