Potřebujete obsadit pozici ve statutárním či dozorčím orgánu společnosti?

27.03.2014 20:21:00

Jak tedy fungují nominee služby resp. nominálního servisu. Jedná se o obsazení pozice ve statutárních a kontrolních orgánech obchodních společností prostřednictvím našich k tomu oprávněných osob.

Nominální servis (poskytování osob jednatelů, členů představenstva, dozorčí rady do společností) je služba poskytovaná v souladu se zákony č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, prověřenými lidmi. Tyto osoby mají bohatou praxí v těchto službách, vykonávající dané funkce na základě pověření ze strany skutečného majitele společnosti. Hlavními zárukami pro klienta jsou ustanovení § 1400–1447 nového občanského zákoníku o správě cizího majetku a § 51–53 zákona o obchodních korporacích o pravidlech jednání členů orgánů.

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2