Upozornění pro A.S.

27.03.2014 20:19:00

Akciové společnosti vyrábějící energii z podporovaných zdrojů s nezaknihovanými akciemi ztratí po 1. 7. 2014 nárok na dotace!

Novelou uveřejněnou pod č. 310/2013 Sb., došlo k zásadní změně zákona č. 165/2012, o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Jak si zachovat nárok na podporu od státu?

Podnikatelé, resp. evropské společnosti či akciové společnosti (bez ohledu na formu akcií) podnikající v oblast obnovitelných zdrojů (geotermální energie, větrné a vodní elektrárny, solární elektrárny -  FVE, větrné elektrárny, malé vodní elektrárny, bioplynu – bioplynové stanice či v oblasti výroby energie z vysoce účinné výroby elektřiny a tepla, kteří chtějí získat dotace od státu, musejí mít do 1. 7. 2014 akcie výlučně v zaknihované podobě. Tuto povinnost lze splnit pouze zaknihováním akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů („CDCP“).  Tato povinnost se tedy týká nejenom akciové společnosti s akciemi na jméno, tak společností, které své akcie imobilizovaly u obchodníka s cennými papíry nebo banky. V případě potřeby naplnění účelu zákona se neváhejte na nás obrátit.

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2