Kaduční řízení

Řízení, ve kterém valná hromada společnosti s ručením omezeným rozhoduje o vyloučení společníka, který je v prodlení s plněním vkladové povinnost.

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2