Komanditní suma

Částka, do jejíž výše ručí komanditista za závazky komanditní společnosti a která je zapsána v obchodním rejstříku.

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2