Monistický systém

Systém vnitřní organizační struktury akciové společnosti, který je reprezentován orgány společnosti v podobě správní rady a statutárního ředitele.

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2