Nadace

Fundace založená k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu a to jak společensky prospěšnému tak dobročinnému.

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2