Podnikání

Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2