Přiměřené protiplnění

Při vytěsnění menšinových akcionářů, se jedná o valnou hromadou stanovené peněžní protiplnění za vytěsněné akcie.

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2