Veřejné rejstříky právnických osob

Evidence, do kterých se zapisují zákonem požadované údaje v závislosti na charakteru právnické osoby (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností).

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2