Vklad do společnosti

Souhrn hodnot vkládaných do obchodní společnosti za účelem nabytí či zvýšení účasti v této společnosti. Předmětem vkladu může být hmotný i nehmotný statek, který je způsobilý být předmětem občansko právních vztahů, je převoditelný a je ocenitelný v penězích.

Vklad může být:

  • peněžitý
  • nepeněžitý – jen statek, který OS může hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání a jehož hodnota je hospodářsky zjistitelná

Vkladem může dále být:

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2