Zakladatelská listina

Zakladatelská listina je právní dokument mající formu notářského zápisu, kterým samostatná osoba zakládá obchodní společnost. Je-li zakladatelů více, pak se společnost zakládá společenskou smlouvou.

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2