Zisk

Zisk je rozdílem nákladů a výnosů. Je nutné rozlišt zisk:

  • účetní - tj. kladný výsledek hospodaření (záporný výsledek je ztráta) a 
  • ekonomický - který definujeme jako rozdíl mezi celkovým příjmem a ekonomickými náklady, mezi které se započítávají i tzv. náklady obětované příležitosti
Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2