Likvidace společnosti

Hledáte partnera pro řízenou likvidaci společnosti?

V případě, že se rozhodnete přistoupit k likvidaci společnosti, jsme připraveni poskytnout Vám komplexní služby od začátku likvidace až po konečný zánik společnosti.

Samotná likvidace společnosti představuje velmi náročný proces, při kterém je potřebné dodržet všechny povinnosti uložené zákonem, zejména ty, které souvisí s vedením účetnictvím a daněmi. Přenechejte proto zodpovědnost na tým účetních, daňových poradců a korporátních konzultantů v accace, kteří jsou připraveni připravit pro Vás všechny potřebné dokumenty a zabezpečit komunikaci s příslušnými úřady.

Jaký je postup likvidace společnosti, účtování a cena zjistíte zde …

Co vše pro Vás v souvislosti s likvidací společnosti zabezpečíme?

Oznámení o vstupu společnosti do likvidace:

 • připravíme rozhodnutí o zrušení společnosti bez právního nástupce a další související dokumenty
 • zaregistrujeme vstup společnosti do likvidace na příslušném Obchodním rejstříku
 • zabezpečíme zveřejnění likvidace společnosti v Obchodním vestníku a uvědomíme příslušné úřady a případné věřitele

Účetnictví a daně:

 • připravíme účetní závěrku za období likvidace, i za období, které předcházelo likvidaci
 • připravíme daňové přiznání za období likvidace, i za období, které předcházelo likvidaci

Smluvní vztahy společnosti:

 • zabezpečíme ukončení smluv s partnery a klienty společnosti
 • zabezpečíme ukončení pracovněprávních vztahů se současnými zaměstnanci

Reporty související s likvidací:

 • připravíme na schválení konečnou správu likvidátora o průběhu likvidace
 • připravíme návrh na rozdělení likvidačního zůstatku

Ukončení likvidace:

 • zabezpečíme komunikaci s příslušným správcem daně ohledem získání souhlasu s výmazem společnosti
 • zabezpečíme výmaz společnosti z příslušného Obchodného rejstříku
 • doručíme daňové přiznání a účetní závěrku za období likvidace kompetentním úřadem
Tip

V případě, že si nepřejete úplnou likvidaci vaší společnosti, avšak dočasně nemáte zájem pokračovat v současném podnikaní, či vyvíjet další obchodní činnost, rádi Vám pomůžeme zabezpečit alespoň základní povinnosti stanovené zákonem. Taková spící společnost může kdykoliv obnovit svou podnikatelskou činnost. Dále máme bohaté zkušenosti právě u likvidace akciové společnosti.

Objednat on-line

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2