Odkup společnosti, výkup společnosti

V rámci komplexnosti námi poskytovaných služeb nabízíme klientům rovněž službu odkupu společností. Výkup společnosti představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob zbavení se společnosti při současném získání peněžních prostředků za Váši společnost. Neváhejte nám nabídnout Vaši nepotřebnou společnost. Cena za odkup společností je závislá na celkové kondici a stavu společnosti. Cenu za výkup společnosti bychom stanovili na základě společné analýzy společnosti.

Pokud jste se rozhodli prodat firmu, tak ZDE nabízíme které doklady urychlí proces odkupu firmy a jaká faktory ovlivňují cenu za výkup firmy. 

Doklady pro odkup firem:

  • potvrzení o bezdlužnosti společnosti od finančního úřadu
  • potvrzení o bezdlužnosti firmy od správy sociálního zabezpečení 
  • potvrzení o bezdlužnosti společnosti od zdravotní pojišťovny
  • výpis z rejstříku trestů statutárního orgánu (jednatele či člena představenstva)

K faktorům ovlivňující cenu za výkup firem:

  • stáři společnosti (den jejího zápisu do obchodního rejstříku);
  • závazky a dluhy společnosti;
  • řádně vedené účetnictví po celou dobu své existence a řádně odevzdaná daňová přiznání a přehledy ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění;
  • stavu zakladatelských dokumentů a dalších dokumentů;
  • výši základního kapitálu.

Mim odměny za odkup společnosti pro původního majitele – převodce, také hradíme veškeré další náklady spojené s převodem firmy a zápisem změn do obchodního rejstříku Zejména se jedná o poplatky za notářský zápis, výpisy, opisy, ověření podpisů, kolky za rejstříkové řízení.

V případě vašeho zájmu si neváhejte u nás objednat službu ODKUP SPOLEČNOSTÍ a VÝKUP SPOLEČNOSTÍ.

Objednat on-line

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2