Offshore společnosti

Co je offshore společnost

Offshore společnost je založenou a registrovanou společností se sídlem v zemi s výhodným daňovým režimem, tzv. „daňovém ráji“. V jednotlivých „daňových rájích“ se režim zdanění příjmů společnosti a zdanění dividend může lišit, avšak obecně platí, že daňové zatížení je podstatně nižší než v České republice.

Vytvoření offshorové struktury tak představuje ideální způsob daňové optimalizace, který zároveň zabezpečuje zajištění anonymity vlastnické struktury společnosti, případně celého holdingu.

Naše společnost nabízí svým klientům nejen samotné ready-made offshore společnosti (případně založení offshorové společnosti „na míru“) v některém z ‚daňových rájů‘ (např. Kypr, Velká Británie, Nizozemí, Seychely atd.), ale také vytvoření a vybudování potřebné offshorové struktury, která je nezbytná pro zajištění účinné daňové optimalizace. Součástí ceny za offshore společnost (off shore společnosti) je samozřejmě i poskytnutí sídla společnosti v dané zemi a zajištění nominee služeb. více zde …

Výhody koupě offshore společnosti

 • minimální zdanění příjmů společnosti
 • minimální zdanění společníků společnosti
 • anonymita vlastníků společnosti
 • nízká administrativní náročnost správy společnosti
 • možnost vytvoření offshorové struktury v rámci holdingu
 • nadnárodní image

Informace o Offshore společnostech

Termín offshore společnosti vychází z pojmu offshore, kterého se užívá ve dvou významech:

 • destinace neboli země, která má celkový systém zdanění výrazně příznivější  – daňový ráj
 • obchodní společnost založená v takové zemi (v daňovém ráji)

Zakládání a využívání offshore (tedy zahraničních) společností v rámci skrytého vlastnictví či v rámci daňové strategie je legální a legitimní cesta k zajištění anonymity či ke snižování daňové zátěže a k posílení ochrany majetku. Mezi offshorové destinace patří např. i USA, Velká Británie, Nizozemsko, Malta nebo Kypr, země s dobrým renomé a přitom přívětivým daňovým systémem (jedná se daňové ráje). Mezi oblíbené destinace pořád patří založení společnosti v zahraničí na Kypru.

Založení a prodej offshore společnosti

Založení offshore společnosti v daňovém ráji s využitím služeb naší společnosti je velmi jednoduché, diskrétní a profesionální. Před samotným procesem založení offshore společnosti bývá většinou nutná odborná konzultace a podrobný rozbor Vašeho podnikatelského případu a specifických požadavků. Konzultace je zpoplatněna částkou 2.000,– Kč, přičemž tato částka Vám bude odečtena z ceny založení společnosti, v případě, že si takovou společnost objednáte. Až na základě této detailní konzultace, Vámi předaných podkladů, výběru vhodné jurisdikce a zvolení nejvýhodnější země – daňového ráje - pro sídlo společnosti Vám bude založena na míru či prodána již připravená ready made offshore společnost. Tato společnost bude bez jakékoli historie jak obchodní tak vlastnické. Doba založení offshore společnosti a předání kompletní dokumentace od společnosti se pohybuje v závislosti na výběru země sídla od 2 do 4 týdnů. Například v případě založení společnosti na Kypru se bude jednat o lhůtu tří týdnů.

V rámci založení offshore společnosti na míru či prodeje již připravené READY MADE off shore společnosti jsou poskytovány tyto služby:

 • příprava a vypracování všech potřebných dokumentů nutných pro založení společnosti v dané zemi (daňovém ráji)
 • legalizace a ověření veškerých podpisů a dokumentů zakladatele a obstarání výpisů z veřejných rejstříků (typicky rejstřík trestů, obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, živnostenský rejstřík apod.)
 • přihlášení společnosti k paušální dani z příjmu, popř. i jiným daním
 • zajištění statutárních zástupců společnosti v daňovém ráji
 • zajištění sídla a obchodní adresy v dané zemi včetně poštovních služeb
 • otevření bankovního účtu u vhodného bankovního ústavu
 • překladatelské a tlumočnické služby poskytované autorizovanými překladateli a tlumočníky

Offshorové společnosti pro Vás nejčastěji zakládáme v těchto zemích – daňových rájích:

 • USA, Velká Británie, Malta, Itálie a Kypr
 • Seychely, Sv. Vincent, Panama a Belize

POSTUP založení offshore společnosti – aneb jak to vlastně funguje

Postup, jak založit offshore zahraniční společnost v daňovém ráji, probíhá v následujících fázích:

1) Odborná konzultace a Detailní rozbor Vaší situace a podnikatelského záměru, zvolení nejvýhodnější destinace a po odsouhlasení koncepce použití a struktury Vašeho offshore podnikání pro vás bude založena offshorová firma. POZOR: Offshore společnost se ale nehodí pro každého! Cena konzultace je 2.000,– Kč a tato částka Vám bude započítána do ceny společnosti v případě, že se rozhodnete si offhore společnost pořídit.

2) Udržovací poplatek za základní správu offshore společnosti v daňovém ráji musí být hrazen každoročně vždy na rok dopředu. V rámci tohoto udržovacího poplatku každý rok vyřizujeme podávání výročních zpráv a daňových přiznání u domovských úřadů, platí se z něj paušální daň, virtuální sídlo či registrační správce.

3) Rozšířená správa a činění úkonů za offshore společnost – v rámci této správy offshore společnosti zajistíme konzultace z daňového plánování a po dohodě můžeme vyřizovat i sepisování a podepisování smluv, záruk a dohod, pravidelnou fakturaci a jiné úkony, které je třeba vykonávat, aby offshore naplňoval účel, který mu zákazník určí. Rozsah této správy bude samozřejmě určen podle individuálních požadavků klienta.

4) Jednání za společnost – za offshore společnost (popř. jejího vlastníka) může jako její jednatel / akcionář jednat přímo klient; v případě zájmu o anonymitu je možné využít služeb nominee jednatelů / akcionářů či TRUSTu. Ceny nominee služeb se liší dle typu podnikání a jednotlivých offshore destinací a naleznete je zde

Nabízíme rovněž zprostředkování kompletního právního servisu podle domovského práva offshorových společností a služby autorizovaného překladatele a tlumočníka. Dále zajistíme otevření bankovních účtů v bankách v EU i mimo něj.

Offshorové firmy lze také dále prodávat anebo do nich přidávat další osoby, pokud byste chtěli do podnikání přibrat například obchodní partnery. V tomto případě zajišťujeme pro klienty jakékoli změny v offshore společnostech (převod akcií, změny jednatelů, změna názvu apod.)

Objednat on-line

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2