Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

12.04.2021 11:57:00

V únoru letošního roku vstoupil v platnost zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Díky tomuto předpisu musejí všechny právnické osoby a související subjekty (např. svěřenecké fondy, SVJ, spolky, …) mít zjevného skutečného majitele nebo osoby, které získávají prospěch z daného subjektu. 

Ve většině případů dojde k automatickému propisu fyzické osoby do evidence skutečných majitelů dle následujících pravidel:

Společnost s ručením omezeným

Osoba, která byla v rámci zápisu do obchodního rejstříku zapsána jako společník s podílem větším než 25 % nebo byla zapsána jako skutečný majitel právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku a je společníkem společnosti s ručením omezeným s podílem větším než 25 %.

Akciová společnost

Osoba, která byla zapsána jako její akcionář nebo jako skutečný majitel právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku a je jediným akcionářem akciové společnosti.

Ostatní subjekty

K těmto subjektům patří spolek, pobočný spolek, zahraniční spolek, zahraniční pobočný spolek, zájmové sdružení právnických osob, mezinárodní nevládní organizace, bytové nebo sociální družstvo.

U těchto subjektů se automaticky propíše do evidence osoba, která je zapsána jako člen statutárního orgánu či jako skutečný majitel subjektu a je zároveň členem statutárního orgánu.

Pokud Vaše společnost nesplňuje uvedené podmínky nebo potřebujete konzultaci ohledně problematiky tohoto zákona, který nabyde účinnosti 1.6.2021, tak nás neváhejte kontaktovat.

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2