SKUTEČNÝ MAJITEL PO NOVELE TZV. AML ZÁKONA

15.11.2018 14:11:00

Díky této novele přibyla do právního řádu povinnost právnických osob a svěřenských fondů a jiných právních uspořádání bez právní osobnosti, a to povinnost zapisovat svého skutečného majitele do evidence údajů o skutečných majitelích.

Zákon č. 368/2016 Sb. ze dne 19. října 2016, kterým se mění mimo jiné i zákon č. 253/2008 Sb., o legalizaci výnosů u trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „AML zákon“), implementující do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, nabyl účinnosti dne 1. ledna 2017. Díky této novele přibyla do právního řádu povinnost právnických osob a svěřenských fondů a jiných právních uspořádání bez právní osobnosti, a to povinnost zapisovat svého skutečného majitele do evidence údajů o skutečných majitelích.

Více o povinnosti odhalit skutečné majitele najdete zde.

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2