Zdanění kryptoměn

21.07.2021 09:55:00

Kryptoměny se těší stále větší oblibě a lze si díky nim i slušně přivydělat. I obchodování s kryptoměnami je však potřeba správně zdanit. V České republice sice neexistuje právní úprava definující přímo tuto problematiku, na kryptoměny je však potřeba nahlížet jako na nehmotnou movitou věc.

Osvobození od dani u fyzických osob

Obchodování s krypotměnami je u fyzických osob osvobozeno od dani pouze v tom případě, že se jedná o příležitostný přivýdělek, který nepřesáhne hranici 30 000 Kč. Jakmile se jedná o soustavnou činnost, tak toto osvobození odpadá.

Živnostenské oprávnění

Dalším aspektem podnikání v kryptoměnách je potřebné živnostenské oprávnění. Opět neexistuje přesná definice, kdy už je třeba mít toto oprávnění, a tak záleží na posouzení individuálního případu.

Novela AML

V případě právnických osob je důležité vzít na vědomí novelu AML zákona, která uvádí povinnosti pro právnické osoby poskytující služby s virtuálním aktivem, pod což spadá i obchodování s kryptoměnou. Novela AML zákona neboli zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nabyla účinnosti 1. ledna tohoto roku a odráží se v ní i potřeba úpravy obchodování s kryptoměnami, které se velice rychle rozvíjejí.

Pro další informace či konzultaci nás neváhejte kontaktovat.

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2