Nová odpovědnost statutárního orgánu

Nová odpovědnost statutárního orgánu

Účinností Zákona o obchodních korporacích dne 1.1.2014 došlo k posílení ochrany věřitelů a rovněž se změnila koncepce odpovědnosti členů orgánů obchodních korporací za jejich jednání. Některá ustanov...
Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2