Nominee služby

Poskytovatel této služby za Vás dosadí do orgánů společnosti své osoby. Tyto nominee osoby mohou být rovněž jmenovány do různých orgánů společnosti jako je předseda představenstva, místopředseda dozorčí rady, ředitel společnosti, statutární ředitel, předsada správní rady, apod. Dosazená nominee osoba dále jedná pouze na základě pokynu uděleného klientem nebo jím pověřeným zástupcem. Více o podmínkách námi poskytované služny dosazení osob – nominee služby.

Naši partneři

advokatni-kancelare-ruzova    webmotion mpulogo50mmoz dk-2